SETI

PDF Udskriv Email

...spørgsmålet er af den allerhøjeste vigtighed. Det kalibrerer vores plads i universet. Det fortæller os hvem vi er. Carl Sagan, Astronom (1934-1996)


Mange forskere regner med, at intelligente civilisationer er i stand til at udsende radiosignaler over de umådelige afstande mellem stjernerne. Det bliver anset for relativt nemt og billigt passivt at lytte til himmelrummet. 

De såkaldte SETI-eksperimenter så dagens lys i 1960'erne. SETI står for ”Search for Extraterrestrial Intelligence”, eller frit oversat ”eftersøgning efter ikke-jordisk intelligent liv”. Målet med disse projekter var (og er), at forsøge at identificere fjerne civilisationer ved brug af radiobølger.

Der er ofte en række antagelser knyttet til SETI-projekter. F.eks.:


  • Mennesket er ikke noget unikt fænomen i vores galakse. Vi er ikke væsentligt forskellige fra andre livsformer. Det formodes, at andre civilisationer også vil være villige og i stand til at kommunikere.
  • Planeter der kredser om stjerner af samme type som solen vil være gode kandidater for udviklingen af liv. Stjerner der er væsentligt større og mindre end solen vil ikke kunne give de samme gode livsmuligheder.
  • Civilisationer er ikke selvdestruktive – dvs. fremmede civilisationer vil være i stand til at udsende signaler i lang tid. Hvis de derimod har en meget kort levetid, vil der være en meget lille sandsynlighed for, at de vil forsøge at kommunikere med hinanden samtidig. Her tages det i betragtning, at mennesket kun har været i stand til at benytte radiobølger i en forsvindende lille del af jordens og universets historie.
  • Frekvensområdet omkring 1420 Gigahertz er særligt interessant. Dette opfattes ofte som et universelt område - bølgelængden for neutral brint.Carl Sagan fortæller om SETI og Arecibo-observatoriet. Ældre indslag.


Eksempler på SETI-projekter:

Phoenix-projektet
Dette projekt var en af verdens mest følsomme og omfattende eftersøgninger efter ikke-jordisk intelligens. Der blev både ledt efter signaler der var ment til at blive opfanget og signaler der blev udsendt mere uagtsomt.

Allen-teleskoperne
Der er her tale om ca. 350 parabolantenner der er opstillet med ca. 6 meters mellemrum ved Hat Creek observatoriet i USA. Det relativt høje antal af antenner giver nye muligheder for observation.
     
Optisk SETI
Som et alternativ til radiosignaler er astronomer nu begyndt at undersøge, om der bliver sendt kraftige lyssignaler mod os fra fjerne solsystemer. Illustreret Videnskab om Optisk SETI.
   
Udarbejdelse af interstellare meddelelser (Interstellar Message Composition)
I forbindelse med dette program beskæftiger det amerikanske SETI-institut sig med de spørgsmål som måtte opstå, hvis et signal fra en ikke-jordisk civilisation en dag opdages: Bør vi svare? I så fald – hvad skal vi svare? Hvordan kan vi skabe meddelelser som vil kunne blive forstået af fremmede intelligente væsner? Vil beviset for intelligent liv i verdensrummet skabe panik i befolkningen?


Fravær af beviser er ikke bevis for fravær. Mundheld som ofte benyttes af SETI-forskere.Douglas Vakoch fra SETI-instituttet fortæller om Interstellar Message Composition.SETIs historie


Drakes ligning
I Frank Drakes berømte ligning er antallet af kommunikerende civilisationer i Mælkevejen N:

N = A x B x C x D X E x F x G


Parametrene betyder:

A : Dannelsesraten af egnede stjerner (lang levetid) = 10 år i minus første
B : Brøkdelen af egnede stjerner der har planeter = 0,05
C : Antallet af 'jordkloder' per planetsystem = 0,5
D : Brøkdelen af jordlignende planeter hvor livet opstår = 0,9
E : Brøkdelen af planeter med liv hvor intelligent liv udvikles = 0,1
F : Brøkdelen af planeter med intelligent liv hvor teknologi udvikles = 1,0
G : Levetiden af en kommunikerende civilisation = 10.000 år

N: Antal civilisationer i Mælkevejen der kan udsende radiosignaler = 225

Frank Drake anslår ved hjælp af sin ligning, at der kan være omkring 10.000 civilisationer i vores galakse alene.


Drakes ligning
Tycho Brahe Planetarium
KøbenhavnSeth Shostak forelæser om nye strategier for SETI..

Lektor i matematik Amir D. Aczel fra Bentley College i Massechusets har dog påpeget, at Drakes ligning kun refererer vores galakse. Hvis hele det synlige univers medregnes mener han, at sandsynligheden for ikke-jordisk liv er så tæt på 100%, at den praktisk talt er 100%.

S.E.T.I. = Silly Effort to Investigate, atomfysikeren Staton Friedman
(Han mener at ET allerede er her)Seth Shostak
Seth Shostak, Ph.D.
SETI-instituttet, USA

Carl Sagan
Carl Sagan, Ph.D.
Astronom


Arecibo observatoriet
Arecibo observatoriet
Puerto Rico
Foto: NAIC - Arecibo Observatory


For mere information se f.eks.:Dokumentarfilm:


Foredrag:


Spillefilm:


Bøger:Om "Wow-signalet"
 
You are here: