Får jorden besøg af intelligent liv fra universet?
 
Home Skoler

Folkeskole - gymnasium - voksenuddannelse

PDF Udskriv Email

Folkeskolen liv i rummet gymnasium voksenuddannelseFrederik Uldall kan kontaktes af elever og lærere i forbindelse med opgaver om "liv i rummet" i folkeskolen, gymnasiet, HF og på voksenuddannelser.

Elever kan få en diskussionsstimulerende samtale med Frederik, hvor der kan fokuseres på udvalgte temaer. Der er også mulighed for et interview med Frederik, hvor eleverne har forberedt en række spørgsmål.

Uanset hvordan emnet om liv i universet gribes an lægges der vægt på, at eleverne inspireres til at indsamle information. Endvidere er det væsentligt, at de opmuntres til at diskutere med hinanden og at de trænes i at danne deres selvstændige mening.

Frederik kan eventuelt besøge uddannelsesinstitutioner i Københavnsområdet. Men her opkræves der som regel et honorar og besøget vil normalt være uden for almindelig arbejdstid.


Carsten Güllich-Nørby skriver i en lektørudtalelse om Frederik Uldalls bog "Liv i universet - besøger det os?":

"Bogen er oplagt til opgaver fra og med folkeskolens ældste klasser."


Frederik er siden 2007 blevet interviewet af ca. 20 elevgrupper. Især i forbindelse med temauger på folkeskoler.

Eksempel. Frederik blev interviewet i forbindelse med den skriftlige del af nedenstående.

Kepler 62 exoplanet
Jupiter Europa
Model af Kepler 62-systemet.
Freja, Julie og Dagmar (8. klasse)

Model af Jupiter med månen Europa.
Freja, Julie og Dagmar (8. klasse)
 
You are here: