Home Modkultur Spiritualitet

Spiritualitet

PDF Udskriv Email

Der findes en del New Age-litteratur der beskæftiger sig med påståede civilisationer fra stjernerne Plejaderne og Arcturus. Folkene kaldes tit for plejaren og arcturianere. Ærindet er ofte, at indvie læseren i deres kultur og viderebringe deres spirituelle visdom. Denne information hævder forfatteren ofte, at være kommet i besiddelse af gennem såkaldt kanalisering, hvor de fremmede så at sige skulle have tankeoverført idéer, følelser, koncepter osv. Endvidere gives der ofte advarsler til menneskeheden. Et centralt tema er, at jordens befolkning må blive mere civiliseret ved at vende sig bort fra krig, miljøødelæggelse og anden hensynsløs adfærd. På individniveau kredser litteraturen i høj grad om et selvudviklingsprojekt. Læseren forsynes med værktøjer der efter sigende skulle kunne gøre mennesket i stand til at rumme mere kærlighed og lys. Med referencer til begreber som chakras, energier, reinkarnation og bevidsthed ses der tydelige paralleller til yoga, østlig religion og mystik.


Om dokumentar om ECETI ved Trout Lake i staten Washington.


2 udenjordiske fartøjer?, synkron iridium-flare? eller bare fup?
Se klippet her hvis det ikke vises ovenfor.
Den ene stemme tilhører James Gilliland.
Det siges, at folk valfarter til hans ranch i staten Washington for at se UFOerne.Conscious Media Network interviewede James Gilliland i 2008. Preview.Dokumentarfilm om James Gilliland (Contact has begun). James bor ved et UFO-hotspot i det nordvestlige hjørne af USA. Tusindvis af folk er gennem tiden nærmest valfartet til stedet for at se fænomenerne med egne øjne.
 
 
December 2009:
Komikeren Stephen Colbert kom med et par friske bemærkninger om Vatikanets behandling af ikke-jordisk liv.
Vatikanet afholdt en konference om emnet i november 2009.
Se klippet her.Medio november 2009: Vatikanet afholdt en flere dage lang konference om astrobiologi og liv i rummet.
Indslag fra CNN


For mere information se:

Eksempler på dokumentarudsendelser og nyhedsindslag
Bøger:


Radio:

  • Coast to Coast AM (2007): Art Bell interviewer James Gilliland. 17. feb.


Dokumentarfilm:

  • Graviton Productions (2007): From Here to Andromeda. (David Sereda) Del 1.
  • Pleiades Project, The (1988): The Pleiadian Connection. Fortalt af Randolph Winters.


Foredrag og interviews:


Gå til forsiden

 
You are here: