Home Modkultur Eksotisk teknologi

Eksotisk teknologi

PDF Udskriv Email

Flere 'overbeviste' er af den opfattelse, at der gennem flere år har eksisteret yderst klassificerede forskningsprogrammer der har kredset om avanceret teknologi erhvervet fra bl.a. nedstyrtede ikke-jordiske fartøjer. Dette tema inddrages ofte i den politisering som er beskrevet under 'debat'. Det antages, at hvis disse teknologier blev frigivet, ville de f.eks. kunne adressere: global opvarmning, fattigdom, energiforsyning og miljøproblemer.

Zero-point-energi  og tyngdekraftsmanipulation er nok de påståede teknologier som der oftest henvises til:

Zero-point-energi /vakuumenergi kort fortalt

Nogle fysikere mener, at hvis et givent rum tømmes fuldstændigt for luft, stof, varme, lys osv. vil der stadig vil være energi tilstede. Dette kaldes vakuumenergien eller zero-point energi. Sidstnævnte term fordi rummet ville være nedkølet til det absolutte nulpunkt – 0 grader Kelvin.

Ifølge Bernard Haisch fra California Institute for Physics & Astrophysics siger kvantelovene, at denne zero-point-energi er en slags baggrundsenergi der findes i hele universet. Han illustrerer dette med en såkaldt oscillator – i dette tilfælde bare en tennisbold der hænger i et gummibånd. Hvis tennisbolden sættes i gang med at hoppe op og ned vil den efter et stykke tid falde til ro pga. friktion. Men hvis de kvantemekaniske love er gældende vil en oscillator blive ved med at bevæge sig. Ifølge kvantemekaniske love er rummet så at sige fyldt med en vis mængde elektromagnetisk energi som teoretisk set kan udnyttes.

Flere fysikere der arbejder på kanten af den etablerede videnskab vil givetvis argumentere, at forestillingen om zero-point energi går helt tilbage til den ofte ignorerede og lidt-forståede serbisk-amerikanske elektronikpioner Nikola Tesla (1856-1943). Han anses i dag som værende faderen til vekselstrømmen og arbejdede med meget høje spændinger og frekvenser. Mange alternative fysikere vil utvivlsomt mene, at han under sine praktisk talt hårrejsende forsøg genererede en overskudsenergi som kom fra zero-point-feltet.

Den canadiske opfinder John Hutchinson har påstået, at han har fremstillet batterier som udnytter zero-point-energi. Dette skulle angiveligt have vakt japanske sponsorers interesse og forårsaget, at batterierne er blevet anvendt nogle steder i byen Hiroshima.

Da vi brugte bue og pil var det begrænset, hvor meget vi kunne påvirke resten af verden. Med kernekraft har vi en energikilde der kan ødelægge os. Zero-point-energi kunne tilintetgøre os. Jeg mener, at det er af stigende vigtighed, af vi forstår, hvordan vi kontrollerer os selv og energien. Hvis vi ikke gør dette, er det for sent.  Paul Czysz, Professor Emeritus i aeronautik, St. Louis University


Jeg tror, at vi højst sandsynligt står ved et vendepunkt i historien. En fuldstændig revolution i menneskelige anliggender i kraft af opdagelsen af helt nye energikilder. Mange mennesker er skeptiske, hvad dette angår, men jeg tror, at vi nok bevæger os gennem forstadierne der kendetegner enhver revolutionerende udvikling: 1. Det er noget sludder, spild ikke min tid. 2. Hmm, det er interessant – men ikke vigtigt. 3. Jeg har altid sagt, at det var en god idé. 4. Jeg tænkte på det først. Arthur C. Clarke, fremtidsforsker og forfatter, citat hentet fra nedenstående dokumentarfilm


"It Runs on Water", dokumentar


Anti-tyngdekraft kort fortalt:
Når der tales om anti-tyngdekraft tænker folk som regel på, at det er muligt at frembringe et felt eller påvirke et objekt, så tyngdekraften ophæves. Det drejer sig ikke om at skabe en modsat rettet kraft, som det f.eks. ses i forbindelse med en helikopter.

Den dominerende opfattelse i videnskabelige kredse er, at antityngdekraft er en slags psedovidenskab. Men mange vidneudsagn (fra f.eks. Don Philips og Stan Deyo) om fartøjer der lader til at demonstrere antityngdekraft har givet næring til idéen om, at teknologien allerede er udviklet i klassificerede militærprojekter. Det er en udbredt forestilling blandt "troende", at ikke-jordiske UFOer er baseret på ophævelse af tyngdekraft.

En mærkesag for folk der beskæftiger sig med exopolitik er ofte, at få frigivet teknologien så den kan anvendes til fredelige formål. F.eks. i forbindelse med en revolution af den CO2-genererende flytrafik.David Sereda interviewer den pensionerede senior-ingeniør Boyd Bushman fra Lockheed Martin om tyngdekraft.Stan Deyo holder foredrag om anti-tyngdekraft.

For mere information se f.eks.:


TV-nyheder


Dokumentarfilm:


Foredrag:


Diverse filmklip:


Artikler:


Bøger:


 

Dokumentar: The Race to Zero Point


 
You are here: