Får jorden besøg af intelligent liv fra universet?
 
Home Kontakt
Frederik Uldall
Cand. Scient.

Kontakt
Email:
koordinator AT liviuniverset.dk
Erstat "AT" med "@" i mailadr. (anti-spam)

Telefon: 29 27 92 17 (Fortrinsvis til pressen)

Frederik Uldall (1972) er Cand. Scient. i kulturgeografi fra Københavns Universitet. Endvidere har han et sidefag i samfundsfag fra Institut for Statskundskab. Derudover har han fulgt undervisning på Sociologisk Institut.

Ud over "Liv i universet" har Frederik arbejdet med virksomheders sociale ansvar (CSR) på Copenhagen Business School (CBS). Han har været IT-projektleder i Indien og student i Udenrigsministeriet.

Under sine studier på Københavns Universitet har han især beskæftiget sig med miljøproblemer, natursyn, udvikling i den 3. verden, socialkonstruktivisme og diskursanalyse.


 
You are here: